Публічний договір-оферта — Ястреб-Тур
Публічний договір-оферта
Публічний договір-оферта на надання послуг з реалізації туристичного продукту

Публічна оферта | Користувача угода

Публічний договір-оферта на надання послуг з реалізації туристичного продукту

Даний договір є офіційним додатком (публічною офертою) ТОВ Яструб-тур, (далі Туроператор), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних або юридичних осіб (далі - Клієнт), укласти цей Договір про надання комплексу туристичних послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

Терміни

акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Клієнта, що виражають намір скористатися веб-сайтом Туроператора для оформлення послуг третіх осіб.

веб-сайт - відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступна, що належить Туроператору ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://yastrub-tour.com.ua за допомогою якого забезпечується відображення інформації про види послуг, що надаються виконавцями послуг.

Публічна оферта (далі - "Оферта") - публічна пропозиція Туроператора, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу турпакета дистанційним способом (далі - "договір") на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

Турпакет (тур, турпослуги) - це комплекс туристичних послуг, який включає: проживання, переїзд до місця проживання і назад, вбрання харчування, страхування.

Туроператор - це "виробник" турпакет, який може реалізовуватися через турагентства при оформленні необхідних договірних відносин.

Фактичне бронювання замовлених послуг, а також їх оплата здійснюється тільки після прийняття Клієнтом умов цього договору оферти.

Замовлення Клієнта бронювання турпакета - це пропозиція Клієнта на підписання Договору надання обраних туристичних послуг - турпакета, може бути в довільній формі із зазначенням необхідної інформації про Клієнта і переліком турпакета обраних на веб-сайті.

Викуп бронювання турпакетів або покупка туристичних послуг на сайті https://yastrub-tour.com.ua, здійснюється на підставі цього договору оферти між фізичною або юридичною особою звернулися через сайт або шляхом подачі Заявки на електронну пошту.

Загальні положення Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-сайт https://yastrub-tour.com.ua будь-якому Клієнту, який бажає укласти договір на надання туристичних послуг.

Зазначений договір є публічним, тобто. е. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Клієнтів.

Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору про надання туристичних послуг від Туроператор на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

Оформленням Замовлення Клієнтом, підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).

Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Клієнт підтверджує наступне:

цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору надання туристичних послуг, а також протягом необмеженого терміну до повного закінчення виконання зобов'язань перед Клієнтом за сплачену заявку.

укладенням Договору Клієнт підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Туроператору, з метою можливості виконання умов цього Договору, в тому числі можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів для Клієнта.

Здійснюючи дії по акцепту справжнього публічного договору-оферти Клієнт підтверджує свою правоздатність та дієздатність, досягнення Замовником віку 18 років, а також законне право покупця вступати в договірні відносини з Туроператором.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Заявка на турпакет здійснюється Клієнтом через оператора-менеджера офісу по телефону: +38 (067) 3838389, (093) 2525495 або через сервіс чат-сайту Інтернет-сайт https://yastrub-tour.com.ua, або подачею письмової заявки на електронну пошту (hidden) і є обов'язковим документом

При подачі Заявки на туристичну послугу через сайт туроператора або пошту (hidden) Клієнт зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

 - прізвище, ім'я, по батькові Покупця або зазначеного їм особи (одержувача);

 - адреса проживання Покупця (використовується в разі необхідності доставки)

 - адреса електронної пошти;

 - контактний телефон

 - серія, номер паспорта і дата повного народження для регис ції необхідних документів в подорож.

Якщо Туроператору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Клієнта. У разі ненадання необхідної інформації, необхідної для виконання Заявки і цього Договору, Туроператор не несе відповідальності за надання якісної послуги придбаного Клієнтом.

Клієнт несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Заявки.

Вартість послуг і оплата

Вартість турпакета, визначається після отримання Заявки від Клієнта і відповідним гарантованим листом на електронну скриньку Клієнта або будь-який інший вказаний спосіб Клієнта, для письмового повідомлення.

Клієнт цим Договором оплачується Туроператору за турпакет в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Туроператора або за допомогою оплати на сайті, https://yastrub-tour.com.ua, після отримання підтвердження поданої заявки і можливості реалізації турпакета на день повної оплати вартості турпакета може підлягати зміні відповідно зміни курсу гривні до іноземних валют, збільшення залишається правом Туроператора в таких випадках, але не більше ніж 10%, в т.ч: збільшення тарифів на транспортні послуги, запровадження нових дійових ставок і зборів, обов'язкових платежів, зміни курсу гривні і т. д., про що повідомляє Клієнту письмово.

Зобов'язання Клієнта по оплаті тупакета вважаються виконаними з моменту посту ння Туроператору 100% грошових коштів на розрахунковий рахунок згідно заявки.

Розрахунки між Продавцем і Покупцем за послугу виробляються способами, зазначеними на сайті Інтернет-сайт https://yastrub-tour.com.ua в розділі "ОПЛАТА".

Відмова, скасування бронювання і повернення коштів

Плата за турпакет проведена через інтернет-сайт туроператора підтверджує згоду умов Даного договору.

Якщо Клієнт не вчинив повну оплату за Турпакет або в разі відмови від виконання даного Договору, Турист сплачує Туроператору штраф в наступних розмірах:

за відмову від поїздки в період 30-21 день до початку подорожі - 30 % загальної вартості туристичних послуг;

 - за відмову від поїздки в термін 20-15 днів до початку подорожі - 60% загальної вартості туристичних послуг;

 - за відмову від поїздки в термін 4-8 днів до початку подорожі - 90% загальної вартості туристичних послуг;

 - за відмову від поїздки в термін 7-1 день до початку поїздки - 100% загальної вартості туристичних послуг;

 - при відмові від поїздки, яка припадає на високий сезон - 100% вартості туристичних послуг;

 - при відмові від замовлення, по "раннього бронювання" - 100% вартості туристичних послуг.

Наведений розмір витрат може бути змінений. Розмір виплат, який зобов'язаний оплатити Турист, залежить від домовленості Туроператора з партнерами по організації туру.

Якщо партнером Туроператора встановлений інший розмір виплат, ніж передбачений умовами даного договору, Турист зобов'язаний оплатити зазначені витрати, зазначені партнером, з урахуванням інших положень даного договору.

Відповідальність сторін

Клієнт несе відповідальність:

За правильність написання паспортних даних туристів Латинськими буквами в повній відповідності з їхніми закордонними паспортами або українського паспорта, в разі потреби до Заявки.

За наявність усіх документів, необхідних для подорожі як на території України так і за межі України (в тому числі, Закордонний паспорт, страховка, віза та інші дозвільні документи до подорожі згідно Заявки), відсутність яких може перешкоджати Клієнту скористатися замовленим турпакет.

Клієнт самостійно несе збитки за порушення правил поведінки під час подорожі по території України, а саме: комплекси проживання, транспортні пересування пасажирів, музейні комплекси і т.д.

Клієнт самостійно несе всі збитки, в зв'язку з депортацією його з зарубіжної держави в зв'язку з відсутністю у нього необхідних для перебування на території цієї держави документів.

Туроператор і його відповідальність:

Туроператор несе за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

Туроператор не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Заявки і своїх зобов'язань в разі надання Клієнтом недостовірної або помилкової інформації.

У разі відмови Туроператора від виконання даного Договору, Клієнт має право на відшкодування збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Клієнта.

Туроператор не несе відповідальності перед Клієнтом у разі факту невикористання послуги (наприклад: запізнення до терміну заселення більш ніж на 1 добу або дострокового виїзду).

Туроператор не несе відповідальності за невідповідність наданого обслуговування Постачальниками послуг очікуванням Замовника і його суб'єктивною оцінкою.

Туроператор не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з яких-небудь причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і т.п.

Туроператор публікує на Веб-сайті інформацію про постачальників послуг та їх послуги на основі відомостей, наданих постачальниками послуг і розміщених ними самостійно. Постачальники послуг мають можливість коригувати свою інформацію на Веб-сайті (в тому числі ціни і наявність номерів) і несуть відповідальність за її актуальність і достовірність. Туроператор не гарантує правильність всіх відомостей, а також не відповідає за помилки і неточності в наданої йому інформації.

Вирішення спорів

У разі виникнення претензій до якості послуг, що надаються, Клієнт повинен звернутися до представника постачальника послуг для усунення недоліків надання послуг.

Спори щодо виконання цього договору, що виникли з ініціативи Клієнта, підлягають розгляду з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Туроператора. Термін відповіді на претензію 10 робочих днів з моменту отримання претензії Туроператором. Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів з урахуванням умов даної Оферти.

З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством

Форс-мажорні обставини

Туроператор або Клієнт звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Особливі умови

Питання, що стосуються виконання перевезень, вирішуються відповідно до спеціальних правил, передбачених законодавством України, правилами перевізника. Відповідальність несе виключно перевізник і все адресовані Туроператору претензії, що стосуються умов перевезення, будуть передані для розгляду відповідному перевізнику.

Туроператор не несе відповідальності за будь-які незручності, завдані Клієнту у зв'язку з проведенням будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт на автошляхах.

Клієнт підписанням цього Договору підтверджує, що до укладення цього Договору йому в повному обсязі була надана вся необхідна, достовірна і доступна інформація, надання якої вимагається чинним законодавством України.

У разі, якщо Договір укладається Клієнтом також в інтересах членів його сім'ї, інших осіб, всі права і обов'язки Клієнта, інші умови цього Договору поширюються також і на таких осіб.

Термін дії договору-оферти

Договір набуває чинності. з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до дати закінчення наданої послуги.

 

Реквізити і Адреса:
ТОВ Яструб-тур, Туроператор
Юридична адреса: Україна, м Київ, Червонозоряний проспект, 15/7
Фактична адреса: 03151, Україна, м Київ , вул. Керченська, 4, офіс 17
ЄДРПОУ 38716219,
ПАТ "ПУМБ", р / р UA303348510000000002600918397, МФО 334851
Платник єдиного податку ІІІ гр.
не є платником ПДВ.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
Последнее изменение: 14 April 2022.

Пропонуємо забронювати поїздку, екскурсію, тур послугу на потрібну Вам дату.

Онлайн резервування і придбання відпочинку - легко!

В КАРПАТИ - це один із найбільш відвідуваних туристами напрямків в Україні, який чарує своєю красою в будь-яку пору року, в будь-який час доби. Побувавши тут одного разу, кожна людина прагне приїхати в Карпати знову і знову.

Величаві гори густо покриті деревами, численні водоспади і гірські річки, смачнюча українська їжа, лікувальні і гірськолижні санаторії і курорти, велика кількість замків і фортець, а також їх залишків, крафтове пиво і вино, здоровенні чани, купіль і термальні джерела. А також колорит всього краю, його автентичність спокусять найбільш примхливого мандрівника. Відправляючись в подорож в компанії друзів, сім'ї ,співробітників чи партнерів, ви отримаєте приємні спогади і нові враження, які зможете згадувати, переглядаючи фотографії в соціальних мережах або в своїх фотоальбомах. Поїздка в Карпати підходить для туристів від малечі до дорослих, незалежно від ваших смаків, хобі і захоплень.

Особливу красу дарують гостям Карпати взимку, оскільки гірськолижний Буковель повністю готовий прийняти людей, які люблять и знають толк в гірськолижних видах спорту. Вміють кататися на лижах чи дошках, насолоджуються лижним спортом, спуском, слаломом. Люблять зиму, швидкі спуски і підйомники, сніг, свіже гірське повітря.

Хотите быть в курсе? Подпишитесь

Подпишись на наши новинки.

Безопасный и комфортный отдых, туры, экскурсии в Украине по доступным ценам!

Туроператор Ястреб-тур, г. Киев

 

Туроператор «ЯСТРУБ - ТУР», один з найактуальніших по Україні, спеціалізується на організації і проведенні відпочинку, подорожей і корпоративних заходів по Україні і за кордоном, в будь-яку пору року. Наша тур фірма веде свою діяльність більше 5 років на ринку туризму і займає одну з лідерських позицій.

 

Шановні туристи, саме для Вас, ми формуємо авторські комплекси туристичних послуг (туристичний продукт) на будь-який смак.

Завдяки нашій команді професіоналів, ми з радістю розробимо тур пакет для індивідуальної подорожі Вашої групи, компанії, у відповідності до Ваших побажань і критеріїв.

Створюючи і організовуючи популярні автобусні і пішохідні екскурсії, маршрути, гірськолижний відпочинок, пішохідні походи в гори, відпочинок на березі Чорного моря, ми приділяємо увагу кожному клієнту, опрацьовуючи всі нюанси. Розробляємо новинки, регулярно досліджуємо ринок нових туристичних послуг і пропозицій, впроваджуючи в свій продукт останні тенденції в сфері туризму.

Наші основні напрямки в туризмі мають широкий діапазон, включаючи: автобусні подорожі по Україні, екскурсійні програми по Києву і Київській області, екскурсії для дітей і дорослих, відпочинок в дитячих таборах, відпочинок вихідного дня, комплексне корпоративне обслуговування індивідуальних груп, профкомів і організованих груп, гірськолижний і святковий відпочинок в Україні, сімейний відпочинок біля моря чи водойм України, бронювання готелів, страхування туристів, оренда автотранспорту будь-яких розмірів, допомога в оформленні паспортів, путівки до інших країн (підбираємо, радимо, рекомендуємо).